top of page

Lekleru kazna za Saudijsku Arabiju

Šarl Lekler će za drugu trku sezone u Džedi biti kažnjen sa 10 mesta unazad na gridu, potvrđeno je iz Ferarija.

Šarl Lekler će već na drugoj trci ove sezone biti kažnjen pomeranjem za 10 mesta unazad od mesta koje osvoji na kvalifikacijama, saopšteno je iz Ferarija. Šef tima Frederik Vaser potvrdio je da će Lekler na trci u Saudijskoj Arabiji morati da koristi treću kontrolnu elektroniku, jer su se dve već pokvarile na prvom trkačkom vikendu u Bahreinu. To automatski povlači pomenutu kaznu za Leklera, zbog prekoračenja broja dozvoljenih kontrolnih elektronskih jedinica.


Poštovani čitaoci, ako ste zadovoljni radom redakcije, podržite nas jednokratnom donacijom na Pay Palu ili mesečnim članstvom na Patreonu. Uz visoke profesionalne standarde svakodnevno donosimo vesti, analize, izveštaje sa trkačkih vikenda i intervjue sa aktuelnim vozačima Formule 1. Vaše donacije omogućavaju nam da proizvodimo nove i kvalitetne sadržaje, pomažu nam da unapredimo sajt i pružimo još bolju uslugu - naš sadržaj je besplatan i uvek će biti!
83 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page