top of page

Odbijena Ferarijeva žalba

Ferarijev zahtev za ponovnim pregledom "slučaja Sainc" i kazne koju je Španac dobio u Melburnu odbijen je kao neosnovan.

Danas je održano saslušanje u "slučaju Sainc" - Ferarijev zahtev da sudije ponovo razmatraju kaznu koju je Španac zaradio u Australiji posle sudara sa Alonsom odbijen je kao neosnovan. U saopštenju sudija navodi se da Ferari nije pružio nov i značajan dokaz, da izjave Sainca i drugih vozača u medijima posle trke nisu novi dokazi, isto kao što to nije ni telemetrija koju je Ferari dostavio i koja je samo učvrstila prvobitnu odluku sudija o 5 sekundi kazne za Sainca.


Iz Ferarija je tim povodom saopšteno da odluku prihvataju sa razočaranjem, ali da poštuju sudačke odluke, i da je time za njih slučaj stavljen "ad acta".


Poštovani čitaoci, ako ste zadovoljni radom redakcije, podržite nas jednokratnom donacijom na Pay Palu ili mesečnim članstvom na Patreonu. Uz visoke profesionalne standarde svakodnevno donosimo vesti, analize, izveštaje sa trkačkih vikenda i intervjue sa aktuelnim vozačima Formule 1. Vaše donacije omogućavaju nam da proizvodimo nove i kvalitetne sadržaje, pomažu nam da unapredimo sajt i pružimo još bolju uslugu - naš sadržaj je besplatan i uvek će biti!


28 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page